Uchwała

dotyczy

opublikowano

UCHWAŁA NR IV/30/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 750 z dn. 12.03.2015r.

UCHWAŁA NR IV/31/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 751 z dn. 12.03.2015r.

UCHWAŁA NR IV/33/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 752 z dn. 12.03.2015r.

UCHWAŁA NR V/36/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 955 z dn. 30.03.2015r.

UCHWAŁA NR V/37/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 907 z dn. 26.03.2015r.

UCHWAŁA NR VI/42/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1692 z dn. 15.05.2015r.

UCHWAŁA NR VI/44/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Monieckiego Ośrodka Kultury

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1693 z dn. 15.05.2015r.

UCHWAŁA NR VII/49/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów i psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2134 z dn. 26.06.2015r.

UCHWAŁA NR VII/57/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2135 z dn. 26.06.2015r.
UCHWAŁA NR VII/58/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2136 z dn. 26.06.2015r.
UCHWAŁA NR VII/59/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2137 z dn. 26.06.2015r.

UCHWAŁA NR VII/60/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2138 z dn. 26.06.2015r.

UCHWAŁA NR VII/61/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2139 z dn. 26.06.2015r.

UCHWAŁA NR VII/62/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2140 z dn. 26.06.2015r.

UCHWAŁA NR VII/65/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2141 z dn. 26.06.2015r.

UCHWAŁA NR IX/76/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3010 z dn. 24.09.2015r.

UCHWAŁA NR IX/77/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3011 z dn. 24.09.2015r.

UCHWAŁA NR X/79/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1411B (Przytulanka od drogi Nr 1404B-Rusaki-Konopczyn – droga Krajowa Nr 65), przebiegającej na terenie Gminy Mońki do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3196 z dn. 7.10.2015r.

UCHWAŁA NR XII/87/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4260 z dn. 11.12.2015r.

UCHWAŁA NR XII/88/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4261 z dn. 11.12.2015r.

UCHWAŁA NR XII/89/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4262 z dn. 11.12.2015r.

UCHWAŁA NR XII/90/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4263 z dn. 11.12.2015r.

UCHWAŁA NR XII/91/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4264 z dn. 11.12.2015r.

UCHWAŁA NR XII/93/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4265 z dn. 11.12.2015r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Miejska w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2015-04-07

Data modyfikacji: 2016-01-05

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2015-04-07