Uchwała

dotyczy

opublikowano

UCHWAŁA NR XV/107/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 391 z dn. 25.01.2016r.
UCHWAŁA NR XVI/113/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, szkół podstawowych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki -  UCHYLONA

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1051 z dn. 26.02.2016r.
UCHWAŁA NR XVII/122/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, szkół podstawowych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1398 z dn. 21.03.2016r.

UCHWAŁA NR XVII/123/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1399 z dn. 21.03.2016r.
UCHWAŁA NR XVII/125/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2016

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1400 z dn. 21.03.2016r.

UCHWAŁA NR XVIII/131/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2001 z dn. 28.04.2016r.

UCHWAŁA NR XIX/133/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2272 z dn. 20.05.2016r.
UCHWAŁA NR XIX/134/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2261 z dn. 20.05.2016r.
UCHWAŁA NR XIX/135/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2262 z dn. 20.05.2016r.

UCHWAŁA NR XIX/136/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zieleni, których właścicielem jest Gmina Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2263 z dn. 20.05.2016r.

UCHWAŁA NR XIX/140/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mońki"

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2264 z dn. 20.05.2016r.

UCHWAŁA NR XXI/152/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2887 z dn. 07.07.2016r.

UCHWAŁA NR XXI/154/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2546 z dn. 17.06.2016r.

UCHWAŁA NR XXIII/163/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3399 z dn. 31.08.2016r.

UCHWAŁA NR XXIII/167/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3653 z dn. 23.09.2016r.

UCHWAŁA NR XXV/175/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3686 z dn. 29.09.2016r.

UCHWAŁA NR XXVI/183/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4377 z dn. 24.11.2016

UCHWAŁA NR XXVII/185/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4542 z dn. 05.12.2016r.

UCHWAŁA NR XXVII/186/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4543 z dn. 05.12.2016r.

UCHWAŁA NR XXVII/187/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4544 z dn. 05.12.2016r.

UCHWAŁA NR XXVII/195/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4885 z dn. 23.12.2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/200/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4702 z dn. 09.12.2016r.

UCHWAŁA NR XXIX/203/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 59 z dn. 04.01.2017r.

UCHWAŁA NR XXIX/204/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia bezpłatnego czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Mońkach prowadzone przez Gminę Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 60 z dn. 04.01.2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2016-02-01

Data modyfikacji: 2017-01-09

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2016-02-01