Zawiadomienie Burmistrza Moniek z dn. 27.11.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Hodowli brojlerów kurzych w 4 istniejących obiektach hodowlanych o łącznej obsadzie 171 190 szt. (684,76 DJP), zlokalizowanych na działce o nr geodezyjnym 214/2, obręb wsi Kołodzież, gm. Mońki"

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Moniek

Data wytworzenia: 2019-11-27

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-12-02

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2019-12-02