KSIĘGA  REJESTROWA MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

W MOŃKACH

Numer wpisu do rejestru -            1/92

 

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury : Moniecki Ośrodek Kultury

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i Nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpis

1

2.03.1992

Moniecki Ośrodek Kultury - MOK

Działalność kulturalna

19-100 Mońki,

ul. Białostocka 25

Gmina Mońki Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Mońkach z dnia 2.01.1976

----

000284581

 

Piotr Kalinowski

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury: Moniecki Ośrodek Kultury

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i Nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpis

1

27.04.2007

złożono

 

Dariusz Gwiazda – Dyrektor

 

------

------

 

Piotr Kalinowski

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury: Moniecki Ośrodek Kultury

 

1

2

3

4

5

6

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i Nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpis

1.

10.04.2012

Złożono  w dniu 6.02.2012

------

------

Piotr Kalinowski

2.

03.04.2013

Złożono  w dniu 6.03.2013

-------

------

Piotr Kalinowski

 

 

 

Dział IV –Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Moniecki Ośrodek Kultury

 

1

2

3

4

5

6

Nr kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i Nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i Nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Kalinowski - Inspektor w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kalinowski - Inspektor w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Data wytworzenia: 2017-07-17

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data wprowadzenia: 2013-10-17

Data modyfikacji: 2017-07-17

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2013-10-17