Załączniki do treści

 • Uchwała Nr 1-17.pdf (PDF, 26,44 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania XXVII/192/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 • Uchwała Nr 2-17.pdf (PDF, 26,22 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XXX/207/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na 2017r. – w części dotyczącej rozwoju kultury fizycznej

 • Uchwała Nr 3-17.pdf (PDF, 23,57 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania Zarządzenie Nr 295/17 Burmistrza Moniek z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2017r.

 • Uchwała Nr 4-17.pdf (PDF, 23,1 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania Zarządzenie Nr 297/17 Burmistrza Moniek z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2017 roku

 • Uchwała Nr 5-17.pdf (PDF, 30,99 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosków złożonych przez kluby sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki.

 • Uchwała Nr 6-17.pdf (PDF, 26,25 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród pieniężnych zawodnikom oraz trenerom/instruktorom, a także osobom wyróżniającym się w działalności sportowej

 • Uchwała Nr 7-17.pdf (PDF, 31,42 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku złożonego przez klub sportowy zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Gminna Rada Sportu

Data wytworzenia: 2017-02-12

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2017-08-03