Załączniki do treści

 • Uchwała Nr 1-18.pdf (PDF, 26,49 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XLI/283/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 • Uchwała Nr 2-18.pdf (PDF, 26,22 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XLII/287/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2018r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na 2018r. – w części dotyczącej rozwoju kultury fizycznej.

 • Uchwała Nr 3-18.pdf (PDF, 23,6 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania Zarządzenie Nr 449/18 Burmistrza Moniek z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2018r.

 • Uchwała Nr 4-18.pdf (PDF, 23,15 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania Zarządzenie Nr 451/18 Burmistrza Moniek z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2018 roku.

 • Uchwała Nr 5-18.pdf (PDF, 31,53 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 23 lutego 2018r. w Sprawie zaopiniowania wniosków złożonych przez kluby sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki, zmienioną Uchwałą Nr XLII/290/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w prawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki.

 • Uchwała Nr 6-18.pdf (PDF, 27,18 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, które wpłynęły na ogłoszony, Zarządzeniem Nr 451/18 Burmistrza Moniek z dnia 1 lutego 2018r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2018r.

 • Uchwała Nr 7-18.pdf (PDF, 26,26 KB)

  Gminnej Rady Sportu z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród pieniężnych zawodnikom oraz trenerom/instruktorom, a także osobom wyróżniającym się w działalności sportowej

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Gminna Rada Sportu

Data wytworzenia: 2018-03-06

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2018-10-08

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-03-06