Załączniki do treści

 • Uchwała Nr 1/16 Gminnej Rady Sportu (PDF, 26,45 KB)

  w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 • Uchwała Nr 2/16 Gminnej Rady Sportu (PDF, 23,53 KB)

  w sprawie zaopiniowania Zarządzenia Nr 127/16 Burmistrza Moniek z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016r.

 • Uchwała Nr 3/16 Gminnej Rady Sportu (PDF, 23,1 KB)

  w sprawie zaopiniowania Zarządzenia Nr 128/16 Burmistrza Moniek z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016 roku

 • Uchwała Nr 4/16 Gminnej Rady Sportu (PDF, 30,68 KB)

  w sprawie zaopiniowania wniosków złożonych przez kluby sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

 • Uchwała Nr 5/16 Gminnej Rady Sportu (PDF, 27,34 KB)

  w sprawie zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, które wpłynęły na ogłoszony Zarządzeniem Nr 128/16 Burmistrza Moniek ...

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Biedrzycka

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka

Data wytworzenia: 2016-02-12

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data wprowadzenia: 2016-03-02

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2016-03-02