INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM

W MOŃKACH

 

 

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 (nazwa stanowiska pracy)

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana

Pani Urszula Mocarska, zamieszkała Mońki

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Urszula Mocarska spełniła podstawowe i dodatkowe wymagania, zawarte
w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą
do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

 

Mońki, dnia 01.07.2013 r.                                                                                         Burmistrz

                                              

                                                                                                                     Zbigniew Karwowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Moniek

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-07-01

Data modyfikacji: 2013-07-01

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-07-01