Informacja o posiedzeni III sesji Rady Miejskiej w Mońkach

Mońki, dn. 13.12.2018r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

              Informuję, iz w dniu 20 grudnia 2018r. /czwartek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Mońkach, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mońki w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  7. Pytania i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2018-12-13

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2018-12-13