Informacja o posiedzeniu X sesji Rady Miejskiej w Mońkach

Mońki, dn. 14.06.2019r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

              Informuję, iż w dniu 27 czerwca 2019r. /czwartek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Mońkach, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mońki za 2018r.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy Mońki za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Moniek wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna – (od dr. 1412B) Waśki – Sikory – Dudki – Guzy – do dr. 1407B dł. 922 m”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,00m”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,00m”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyzna – Krzeczkowo – Rutkowskie W. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyzna o długości 382,00 m”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mońki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 19. Pytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2019-06-14

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-06-18

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2019-06-18