Informacja o posiedzeniu VII sesji Rady Miejskiej w Mońkach

Mońki, dn. 16.04.2019r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

              Informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2019r. /czwartek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Mońkach, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2018 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mońki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mońki.
 12. Pytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2019-04-16

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-04-18

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2019-04-18