Informacja o posiedzeniu XXI sesji Rady Miejskiej w Mońkach

Mońki, 2020-06-18

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Informuję, iż w dniu 26 czerwca 2020r. /piątek/ o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Mońkach, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia filii Biblioteki Publicznej w Mońkach, zlokalizowanej w Mońkach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/247/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż̇ trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Pyzy-Zyburty. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłość działania Burmistrza Moniek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Pytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2020-06-19

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2020-06-19