Informacja o posiedzeniu XII sesji Rady Miejskiej w Mońkach

Mońki, dn. 04.09.2019r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

              Informuję, iż w dniu 13 września 2019r. /piątek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Mońkach, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 5. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Mońkach, zlokalizowanej w Kuleszach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki położonego przy ulicach Emilii Plater i Księdza Stanisława Budnika.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki położonego przy ulicy Malinowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1412/5, położonej w Mońkach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Pytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2019-09-04

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-09-06

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2019-09-06