Zarządzenia Burmistrza Moniek - 2018r.

Zarządzenie dotyczy

Zarządzenie Nr 1/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mońki

 

Zarządzenie Nr 2/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mońki i Powiatu Monieckiego

 

Zarządzenie Nr 3/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 4/18

Burmistrza Moniek

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Moniek Nr 348/17 z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 270/16 Burmistrza Moniek z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 5/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 468/18 Burmistrza Moniek z dnia 19 marca 2018r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018r.

Zarządzenie Nr 6/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 7/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 8/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 9/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 10/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 11/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 12/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 13/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją przedmiotów pochodzących z lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Tysiąclecia 14 w Mońkach po eksmisji dotychczasowego lokatora

Zarządzenie Nr 14/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 15/18

Burmistrza Moniek

w sprawiew sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/11 Burmistrza Moniek z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 16/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/15 Burmistrza Moniek z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 17/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 18/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zasad zaopatrywania pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach w środki higieny osobistej i napoje

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Moniek

Data wytworzenia: 2019-01-04

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-01-04

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2019-01-04