Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przez dniem 1 lipca 2011r.)

Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011r.)

Instrukcja krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (nie dotyczy podmiotów zwolnionych na podstawie załącznika do Ustawy skarbowej).
 3. Wniosek wraz z dowodem opłaty skarbowej należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Mońkach.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Moniek.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 95 1240 5211 1111 0010 7408 0369 Bank Pekao S.A. Oddział w Mońkach ul. Al. Niepodległości 2a/4. 

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki (Referat Organizacyjny, pokój 112).

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Moniek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia.

Uwagi:

 1. W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
 • o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011r.,
 • o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Moniek (do dnia przekazania wpisu do CEIDG - nie później niż do 31 grudnia 2011r.). 

     2. Jednostka odpowiedzialna - Burmistrz Moniek.

Informacje są udostępniane wyłącznie na podstawie pisemnego, odpowiednio umotywowanego wniosku, gdy ich uzyskanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Wymagane załączniki:

Wzór formularza wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - pomoc administracyjna Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2018-12-06

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-06