Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Instrukcja krok po kroku:

 

 1. Wypełnij wniosek CEIDG -1 (www.firma.gov.pl). Instrukcja wypełnienia jest dołączona do wniosku.
 2. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP możesz za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio w CEIDG.
 3. W innym przypadku koniecznym będzie odwiedzenie  Urzędu Miejskiego w Mońkach, Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, pokój nr 112 (lub każdego innego Urzędu Gminy w Polsce) w celu złożenia i podpisania wniosku.
 4. Możesz także wypełnić wniosek na stronie www.firma.gov.pl i zapamiętać nadany mu numer kodu kreskowego (lub zapisać na dowolnym nośniku pamięci) – wtedy po udaniu się do wybranego Urzędu  Gminy, można go bezproblemowo odtworzyć i podpisać.
 5. Kolejną możliwością jest założenie firmy przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu.
 6. Formularz CEIDG-1 jest zintegrowanym zgłoszeniem do CEIDG, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS. Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
 3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (lub notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu).

 

Opłaty:

 

Brak.

 

Miejsce złożenia wniosku:

 

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a (pokój nr 112).

 

Termin odpowiedzi:

 

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – czas na wprowadzenie przez Urząd Miejski wniosku do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Tryb odwoławczy:

 

Brak
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Uwagi:

 

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:

 1. w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce,
 2. bezpośrednio elektronicznie do CEIDG,
 3. pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu złożonego na wniosku.

 

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl
  Znajdź przedsiębiorcę → NIP →  szukaj → DRUKUJ


Jednostka odpowiedzialna - Minister Rozwoju

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)

 

Wymagane załączniki:

 

Wniosek o wpis do CEIDG  (publikowany na stronie Ministerstwa Rozwoju)
http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Sprawę prowadzi:

 

Referat Organizacyjny, pokój nr 112.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-06