Zaprzestanie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Zaprzestanie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Instrukcja krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij oświadczenie.
 2. Do oświadczenia dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż oświadczenie oraz załączniki. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 95 1240 5211 1111 0010 7408 0369 Bank Pekao S.A. Oddział w Mońkach ul. Al. Niepodległości 2a/4. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Jednostka odpowiedzialna:

Burmistrz Moniek.

Termin odpowiedzi:

Brak.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - pomoc administracyjna Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2018-12-10

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-10