Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Instrukcja krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij zawiadomienie.
 2. Do zawiadomienia dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż zawiadomienie oraz załączniki. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 5. Po przyjęciu zawiadomienia nastąpi weryfikacja czy przysługuje Ci zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji.
 6. Po ustaleniu wysokości części opłaty wniesionej za wydanie licencji następuje jej zwrot.

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. W przypadku licencji udzielonej do 31 grudnia 2019r. – druk licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

  - w przypadku licencji udzielonej po 1 stycznia 2020r. – wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości) lub wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywanie przewozów drogowych (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).

 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Termin odpowiedzi:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego trybie warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w wypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. 2010r., Nr 187, poz. 1255). 

Wymagane załączniki:

 1. Zawiadomienie.
 2. Klauzula RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-08

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-10