SPIS TELEFONÓW

CENTRALA, SEKRETARIAT - tel./fax. 85 7162587
e-mail: sekretariat@um-monki.pl

KIEROWNICTWO URZĘDU:
Burmistrz Moniek – Zbigniew Karwowski, tel. 85 7162587
Zastępca Burmistrza Moniek – Andrzej Zdanowicz, tel. 85 7162587
Sekretarz Gminy – Joanna Kulikowska, tel. 85 7162696; 85 7162587, wew. 202
Skarbnik Gminy – Dorota Rudnicka-Dobrzyńska, tel. 85 7162607,  85 7162587 wew. 216

STANOWISKA SAMODZIELNE:

Radca prawny – Marek Wynimko, Małgorzata Lawda, tel. 85 7162587 wew. 202

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO:

Kierownik USC – Małgorzata Jabłońska, tel. 85 7162416; 85 7162587 wew. 118

Z-ca Kierownika USC (dowody osobiste) – Marta Nowacka, tel. 85 7162625; 85 7162587 wew. 122

Stanowisko ds. ewidencji ludności – Jacek Żędzian, tel. 85 7162625; 85 7162587 wew. 122

 

REFERAT ORGANIZACYJNY:

Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu) – Joanna Kulikowska, tel. 85 7162696; 85 7162587, wew. 202   

Stanowisko ds. kadr – Elżbieta Świerzbińska, tel. 85 7162587 wew. 201

Stanowisko ds. archiwum, spraw socjalnych i gospodarczych – Łukasz Rutkowski, tel. 85 7162587 wew. 201

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej – Marta Łapińska, tel. 85 7162587 wew. 113

Stanowisko ds. oświaty – Danuta Kuczyńska, tel. 85 7162587 wew. 113

Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Katarzyna Gwiazda,
tel. 85 7162587 wew. 115

Informatyk – Radosław Modzelewski, tel. 85 7162587 wew. 115

Stanowisko ds. działalności gospodarczej – Aneta Biedrzycka, tel. 85 7162587 wew. 112

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy – Dariusz Łosiewicz, tel. 85 7162587 wew. 202

Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – Jolanta Molska, tel. 728281059
 

REFERAT GOSPODARKI I INWESTYCJI:

Kierownik Referatu – Marek Minkiewicz, tel. 85 7162564; 85 7162587 wew. 213 

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji – Dorota Olechno-Olszyńska, tel. 85 7162610; 85 7162587 wew. 101

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Szczepan Mroczko, tel. 85 7162610; 85 7162587 wew. 101

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Ewelina Abramowicz, tel. 85 7162610; 85 7162587 wew. 101

Stanowisko ds. drogownictwa – Wojciech Bogdan, Izabela Żakowicz, tel. 85 7162587 wew. 102

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej – Anna Łazarz-Tekień, tel. 85 7162587 wew. 112

 

REFERAT FINANSOWY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

Skarbnik Gminy (Kierownik Referatu) – Dorota Rudnicka-Dobrzyńska, tel. 85 7162607; 85 7162587 wew. 216

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Katarzyna Rutkowska, Urszula Mocarska, Marta Zabielska, tel. 85 7162651; 85 7162587 wew. 212

Stanowisko ds. płac – Alina Grabowska, tel. 85 7162651; 85 7162587 wew. 212

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Anna Tekień, tel. 85 7162587 wew. 211

Stanowisko ds. wymiaru podatku – Marianna Jabłońska, Bożena Czerepko, tel. 85 7162518; 85 7162587 wew. 214

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA:

Kierownik Referatu – Daniel Koda, tel. 85 7162756; 85 7162587 wew. 217

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Agata Przekop, Anna Kamińska, tel. 85 7162587 wew. 215

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa – Barbara Wojciechowska,
tel. 85 7162587 wew. 215

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I GOSPODAROWANIA ODPADAMI
ul. Kolejowa 21

Kierownik Referatu – Agata Kulima, tel. 85 7164620; 85 7162587 wew. 303

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i gospodarowania odpadami komunalnymi – Paulina Karwowska, Mariola Jabłońska, Bożenna Zielińska, tel. 85 7164620; 85 7162587 wew. 300, 301

Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami - tel. 85 7164620; 85 7162587 wew. 300, 301

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Świerzbińska

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Świerzbińska

Data wytworzenia: 2016-05-11

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2021-07-12

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2014-03-26