SPIS TELEFONÓW

 

CENTRALA, SEKRETARIAT - tel./fax. 85 7162587
e-mail: sekretariat@um-monki.pl

 

KIEROWNICTWO URZĘDU:
Burmistrz Moniek - tel. 85 7162587
Zastępca Burmistrza Moniek - tel. 85 7162587
Sekretarz Gminy - tel. 85 7162696; 85 7162587, wew. 202
Skarbnik Gminy - tel. 85 7162607,  85 7162587 wew. 216

 

STANOWISKA SAMODZIELNE:

Radca prawny – tel. 85 7162587 wew. 202

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i URZĄD STANU CYWILNEGO:

Kierownik USC - tel. 85 7162416; 85 7162587 wew. 118

Z-ca Kierownika USC (dowody osobiste) – tel. 85 7162625; 85 7162587 wew. 122

Stanowisko ds. ewidencji ludności – tel. 85 7162625; 85 7162587 wew. 122

 

REFERAT ORGANIZACYJNY:

Sekretarz Gminy (Kierownik Referatu) - tel. 85 7162696; 85 7162587, wew. 202   

Stanowisko ds. kadr – tel. 85 7162587 wew. 201

Stanowisko ds. archiwum, spraw socjalnych i gospodarczych - tel. 85 7162587 wew. 201

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej - tel. 85 7162587 wew. 113

Stanowisko ds. oświaty - tel. 85 7162587 wew. 113

Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - tel. 85 7162587 wew. 115

Informatyk - tel. 85 7162587 wew. 115

Stanowisko ds. działalności gospodarczej - tel. 85 7162587 wew. 112

Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy - tel. 85 7162587 wew. 202

Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - tel. 728281059
 

REFERAT GOSPODARKI I INWESTYCJI:

Kierownik Referatu - tel. 85 7162564; 85 7162587 wew. 213 

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji - tel. 85 7162610; 85 7162587 wew. 101

Stanowisko ds. zamówień publicznych - tel. 85 7162610; 85 7162587 wew. 101

Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 85 7162610; 85 7162587 wew. 101

Stanowisko ds. drogownictwa - tel. 85 7162587 wew. 102

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej – tel. 85 7162587 wew. 112

 

REFERAT FINANSOWY I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

Skarbnik Gminy (Kierownik Referatu) - tel. 85 7162607; 85 7162587 wew. 216

Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT - tel. 85 7162651; 85 7162587 wew. 212

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - tel. 85 7162651; 85 7162587 wew. 212

Stanowisko ds. płac - tel. 85 7162651; 85 7162587 wew. 212

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - tel. 85 7162587 wew. 211

Stanowisko ds. wymiaru podatku - tel. 85 7162518; 85 7162587 wew. 214

Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami - tel. 85 7162587 wew. 211

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA:

Kierownik Referatu - tel. 85 7162756; 85 7162587 wew. 217

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – tel. 85 7162587 wew. 215

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - tel. 85 7162587 wew. 215

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I GOSPODAROWANIA ODPADAMI ul. Kolejowa 21

Kierownik Referatu - tel. 85 7164620; 85 7162587 wew. 303

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i gospodarowania odpadami komunalnymi - tel. 85 7164620; 85 7162587 wew. 300, 301

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Świerzbińska

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Świerzbińska

Data wytworzenia: 2016-05-11

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2020-05-14

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2014-03-26