UWAGA  W związku z modernizacją strony podmiotowej BIP informacje opublikowane

przed 23 listopada 2012 r. znajdują się na stronie http://um-monki.pl/bip

 

Samorząd Miasta Mońki

 Rodzaj

 Gmina miejsko - wiejska; numer NIP urzędu: 546-10-00-118; numer REGON urzędu: 000526191

 numer NIP Gminy Mońki: 5461379796;  numer REGON Gminy Mońki: 050659102

 Numer JST z systemu TERYT

 2008063

 Powiat

 moniecki

 Województwo

 podlaskie

 Adres siedziby

 Urząd Miejski w Mońkach

 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a

 godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

 Kontakt

 tel.: 85 7162587, fax: 85 7152587, e-mail: sekretariat@um-monki.pl

 adres strony internetowej urzędu:www.um-monki.pl

 Burmistrz

 mgr Zbigniew Karwowski

 tel.: 85 7162587

 e-mail: sekretariat@um-monki.pl

 Z-ca Burmistrza

 mgr inż. Andrzej Zdanowicz

 tel.: 85 7162587

 e-mail: a.zdanowicz@um-monki.pl

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka,

 

Halina Skibicka, Alojzy Jankowski

 Sekretarz Gminy

 mgr Joanna Kulikowska

 tel.: 85 7162587

 e-mail: j.kulikowska@um-monki.pl

 Skarbnik Gminy

 Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

 tel.: 85 7162587

e-mail: skarbnik@um-monki.pl

 

Konta bankowe:

35 8085 0005 0007 2964 2000 0310

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych; Opłaty skarbowe; Opłaty za czynsze lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza i dzierżawy gruntów;

Opłaty za zajęcia pasa drogi gminnej, za użytkowanie wieczyste, za przekształcenia we własność; Opłaty adiacenckie, za obwody łowieckie, eksploatacyjna, planistyczna;

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu; Opłaty za wynajem sal lekyjnych i sportowych; Opłaty za zakupione działki rolne i nieruchomości, lokale mieszkalne; Należności komornicze

14 8085 0005 0007 2964 2000 0300

Wpłaty dochodów gminy Mońki i dochodów Skarbu Państwa z tytułu: dotacji; subwencji; opłat za udostępnianie danych osobowych; udziałów w PDOP, PDOF; dochodów jednostek

22 8085 0005 0007 2964 2000 0350

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

43 8085 0005 0007 2964 2000 0360

Czynsze za lokale socjalne i komunalne Gminy Mońki

85 8085 0005 0007 2964 2000 0380

Wpłaty wadium na przetargi i zabezpieczenia należytego wykonania umów

 

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mońkach

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Data wytworzenia: 2016-05-11

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2021-07-13

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2012-10-12