UWAGA  W związku z modernizacją strony podmiotowej BIP informacje opublikowane

przed 23 listopada 2012 r. znajdują się na stronie http://um-monki.pl/bip

 

Samorząd Miasta Mońki

 Rodzaj

 Gmina miejsko - wiejska; numer NIP urzędu: 546-10-00-118; numer REGON urzędu: 000526191

 numer NIP Gminy Mońki: 5461379796;  numer REGON Gminy Mońki: 050659102

 Numer JST z systemu TERYT

 2008063

 Powiat

 moniecki

 Województwo

 podlaskie

 Adres siedziby

 Urząd Miejski w Mońkach

 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a

 godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

 Kontakt

 tel.: 85 7162587, fax: 85 7152587, e-mail: sekretariat@um-monki.pl

 adres strony internetowej urzędu:www.um-monki.pl

 Burmistrz

 mgr Zbigniew Karwowski

 tel.: 85 7162587

 e-mail: sekretariat@um-monki.pl

 Z-ca Burmistrza

 mgr inż. Andrzej Zdanowicz

 tel.: 85 7162587

 e-mail: a.zdanowicz@um-monki.pl

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka,

 

Halina Skibicka, Alojzy Jankowski

 Sekretarz Gminy

 mgr Joanna Kulikowska

 tel.: 85 7162587

 e-mail: j.kulikowska@um-monki.pl

 Skarbnik Gminy

 Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

 tel.: 85 7162587

e-mail: skarbnik@um-monki.pl

 

Konta bankowe:

95 1240 5211 1111 0010 7408 0369

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych; Opłaty skarbowe; Opłaty za czynsze lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza i dzierżawy gruntów;

Opłaty za zajęcia pasa drogi gminnej, za użtkowanie wieczyste, za przekształcenia we własność; Opłaty adiacenckie, za obwody łowieckie, eksploatacyjna, planistyczna;

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu; Opłaty za wynajem sal lekyjnych i sportowych; Opłaty za zakupione działki rolne i nieruchomości, lokale mieszkalne; Należności komornicze

80 1240 5211 1111 0010 7408 0154

Wpłaty dochodów gminy Mońki i dochodów Skarbu Państwa z tytułu: dotacji; subwencji; opłat za udostępnianie danych osobowych; udziałów w PDOP, PDOF; dochodów jednostek

25 1240 5211 1111 0010 7408 0659

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

79 1240 5211 1111 0010 7408 0851

Czynsze za lokale socjalne i komunalne Gminy Mońki

98 1240 5211 1111 0010 7408 0994

Wpłaty wadium na przetargi i zabezpieczenia należytego wykonania umów

 

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mońkach

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Data wytworzenia: 2016-05-11

Wprowadzający: Dariusz Łosiewicz

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Modyfikujący: Dariusz Łosiewicz

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Dariusz Łosiewicz

Data publikacji: 2012-10-12