UWAGA  W związku z modernizacją strony podmiotowej BIP informacje opublikowane

przed 23 listopada 2012 r. znajdują się na stronie http://um-monki.pl/bip

 

Samorząd Miasta Mońki

 Rodzaj

 Gmina miejsko - wiejska; numer NIP urzędu: 546-10-00-118; numer REGON urzędu: 000526191

 numer NIP Gminy Mońki: 5461379796;  numer REGON Gminy Mońki: 050659102

 Numer JST z systemu TERYT

 2008063

 Powiat

 moniecki

 Województwo

 podlaskie

 Adres siedziby

 Urząd Miejski w Mońkach

 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a

 godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

 Kontakt

 tel.: 85 7162587, fax: 85 7152587, e-mail: sekretariat@um-monki.pl

 adres strony internetowej urzędu:www.um-monki.pl

 Burmistrz

 mgr Zbigniew Karwowski

 tel.: 85 7162587

 e-mail: sekretariat@um-monki.pl

 Z-ca Burmistrza

 mgr inż. Andrzej Zdanowicz

 tel.: 85 7162587

 e-mail: a.zdanowicz@um-monki.pl

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Edward Stanisław Klepacki,  godziny przyjęć: każdy czwartek godz.15-16

 Barbara Iwona Iwanicka, Leszek Markowski

 Sekretarz Gminy

 Marian Jabłoński

 tel.: 85 7162587

 e-mail: m.jablonski@um-monki.pl

 Skarbnik Gminy

 mgr Ewa Halina Stolarczuk

 tel.: 85 7162587

 

Konta bankowe:

84 8085 0005 0007 2964 2000 0010

Wpłaty dochodów gminy Mońki i dochodów Skarbu Państwa z tytułu: dotacji, subwencji, opłat za udostępnienia danych osobowych, udziałów w PDOP,

PDOF, zwrotów z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, dochodów jednostek

 

08 8085 0005 0007 2964 2000 0020

Wpłaty dochodów gminy Mońki z tytułu: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, użytkowania wieczystego, opłaty

skarbowej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, należności komornicze, opłat za obwody łowieckie, dzierżaw,

czynszów, opłat za zakupione działki rolne i nieruchomości, lokale mieszkalne, opłat planistycznych, opłat adiacenckich, przekształcenia użytkowania

wieczystego we własność, opłat eksploatacyjnych, pozostałych dochodów

 

29 8085 0005 0007 2964 2000 0030

Opłata wadium na przetargi, zabezpieczenie należytego wykonania umów

 

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mońkach

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Data wytworzenia: 2016-05-11

Wprowadzający: Radosław Modzelewski

Data wprowadzenia: 2012-10-12

Data modyfikacji: 2016-05-11

Opublikował: Radosław Modzelewski

Data publikacji: 2012-10-12