Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych,
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216)
Urząd Miejski w Mońkach informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.
 
1. Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu: link
    W celu złożenia dokumentu drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Mońkach należy wypełnić stosowny formularz dołączając
    dokument elektroniczny. Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB.
    Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych,
    doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216)
    Urząd akceptuje następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf, pdf, doc, odt, jpeg, gif, tiff, zip, ...).
    Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
    Urzędowe Poświadczenie Odbioru generowane na platformie Cyfrowego Urzędu jest zgodne z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
    z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia  dokumentów elektronicznych podmiotom
    publicznym (Dz. U. Nr. 200, poz. 1651).
2. Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne
   (bez potwierdzania UPP): sekretariat@um-monki.pl
 
3. Dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Mońkach danych:
    a) pamięć masowa USB;
    b) płyta CD/DVD.
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Modzelewski

Data wytworzenia: 2016-04-29

Wprowadzający: Radosław Modzelewski

Data wprowadzenia: 2013-01-08

Modyfikujący: Radosław Modzelewski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Radosław Modzelewski

Data publikacji: 2013-01-08